Liên hệ

Bảng giá vận hành

Gói 6 tháng

 • Mẫu website tự chọn
 • Tạo website theo mẫu từ 4.000.000
 • Phí vận hành (6 tháng): 1.500.000
 • Bảo hành trọn đời
 • Hỗ trợ chỉnh sửa nội dung
 • Nền tảng: wordpress
 • Miễn phí hỗ trợ 24/7

Gói 1 năm

 • Mẫu website tự chọn
 • Tạo website theo mẫu từ 4.000.000
 • Phí vận hành (1 năm): 2.700.000
 • Bảo hành trọn đời
 • Hỗ trợ chỉnh sửa nội dung
 • Nền tảng: wordpress
 • Miễn phí hỗ trợ 24/7

Gói 2 năm

 • Mẫu website tự chọn
 • Tạo website theo mẫu từ 4.000.000
 • Phí vận hành (2 năm): 5.000.000
 • Bảo hành trọn đời
 • Hỗ trợ chỉnh sửa nội dung
 • Nền tảng: wordpress
 • Miễn phí hỗ trợ 24/7