Liên hệ

Bảng giá vận hành

Gói 3 tháng

 • Miễn phí domain (.com,.net,.org)
 • Mẫu website tự chọn
 • Tạo website theo mẫu từ 1.700.000
 • Miễn phí hosting
 • Bảo hành trọn đời
 • Miễn phí chỉnh sửa nội dung
 • Miễn phí hỗ trợ 24/7

Gói 6 tháng

 • Miễn phí domain (.com,.net,.org)
 • Mẫu website tự chọn
 • Tạo website theo mẫu từ 1.700.000
 • Miễn phí hosting
 • Bảo hành trọn đời
 • Miễn phí chỉnh sửa nội dung
 • Miễn phí hỗ trợ 24/7

Gói 1 năm

 • Miễn phí domain (.com,.net,.org)
 • Mẫu website tự chọn
 • Tạo website theo mẫu từ 1.700.000
 • Miễn phí hosting
 • Bảo hành trọn đời
 • Miễn phí chỉnh sửa nội dung
 • Miễn phí hỗ trợ 24/7